KOMPENSACJA I ZNOSZENIE FRUSTRACJI

KOMPENSACJA I ZNOSZENIE FRUSTRACJI. Każdy może zdobyć wszystko, co chce, Sęk w tym, że po świecie chodzą sarnę wyjątki od tej znakomitej reguły. Stąd wniosek, że poza pracą nad skutecznością swoich sposobów zaspokajania potrzeb warto umieć znajdować zaspokojenie zastępcze i umieć znosić frustrację. Pierwsza umiejętność polega na psychicznej elastyczności, umożliwiającej pewną niezależność od warunków zewnętrznych, na zdolności do „przewekslowywania” dążeń, rozładowywania napięć w nieco innym kierunku od pierwotnie zamierzonego. Nie posiada tej elastyczności np. Iks, który od kilkudziesięciu lat daremnie usiłuje źaspokoić swą potrzebę znaczenia w działalności administracyjnej, do której nie ma zdolności. Nie posiada jej nikt, kto do tego stopnia zasugerował się wyobrażeniem jednego sposobu (czy obiektu) zaspokajania, że nie potrafi przestawić się na inny. Posiada tę elastyczność Igrek, który na próżno próbował zdobyć sławę jako piosenkarz, potem również bez powodzenia próbował wybić się w lekkiej atletyce, aż zabłysnął jako świetny sędzia sportowy. Posiadł ją już jako mały chłopiec Sartre, który, jak sam opisuje, będąc niewyrośniętym i słabszym od kolegów zamiast ścigać się i bić w Ogrodzie Luxemburskim, zdecydował się na intelektualizm. I posiadł ją hrabia z Pana Tadeusza sądząc po jego własnych słowach: To niezgodna, rzekł: Hrabia, z moim charakterem. [hasła pokrewne: stomatologia implanty, stomatolog Warszawa, dentysta Kraków ]

Najsolidniejsze z tych podstaw, a wiec najbardziej przekonywajace argumenty, znajduja sie w teorii potrzeb

Najsolidniejsze z tych podstaw, a więc najbardziej przekonywające argumenty, znajdują się w teorii potrzeb. Elementarne wykształcenie wystarczy dla zrozumienia, że jak z podziału pracy i współzależności ekonomicznej wynika konieczność zaspokajania własnych potrzeb materialnych przez wytwarzanie dóbr dla innych, tak z faktu współżycia wynika racjonalność zaspokajania potrzeb własnych przez zaspokojenie cudzych. Trudno wzruszeniem ramion zbyć uwagę, że poza miłością – i to na dłuższą metę tylko rodzicielską – zaspokojenie większości potrzeb dokonuje się poprzez wymianę usług i dóbr. Powstaje pytanie, czy – względnie w jakim zakresie – możliwe jest kształcenie potrzeb całych grup, całych społeczeństw. Jeśli w USA wydaje się na reklamę kilkanaście tysięcy milionów dolarów rocznie, to widocznie reklama jest skuteczna. Jasne, że jest to reklama stwarzająca zapotrzebowanie tylko na dobra materialne, ale odwołuje się przy tym do psychic znych akompaniamentów konsumpcji: nie nalega: „Jedzcie więcej”, ale głosi: „Wytworny dżentelmen zaczyna obiad od homara przyrządzonego przez smak”. Nikt jeszcze nie przeznaczył podobnych sum na 192 95 kształtowanie potrzeb i ich stylu dla celów nie służących businessowi, lecz przypuszczam, że gdyby taki trud podjęto, to już dziś dałby on efekty. A cóż dopiero w przyszłości! Przy obecnych postępach psychologii, przy fantastycznym rozwoju środków masowego przekazu i techniki reklamy wydaje się, że niedługo będziemy mogli skutecznie oddziaływać na potrzeby całych społeczeństw. Możliwość ogromna, która – jak wszystkie ludzkie możliwości – jest porywająca i niepokojąca. [hasła pokrewne: stomatologia estetyczna, stomatologia Kraków, Stomatolog Kraków ]