Nivolumab plus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku AD 11

Dane z poprzednich badań sugerują potencjalny związek między wystąpieniem odpowiedzi a ekspresją PD-L1 w komórkach nowotworowych u pacjentów otrzymujących niwolumab5 oraz korelację pomiędzy całkowitym przeżyciem a wzrostem bezwzględnej liczby limfocytów krwi obwodowej u pacjentów leczonych ipilimumab.13 -16 W tym badaniu dotyczącym terapii skojarzonej obserwowano reakcje u pacjentów niezależnie od bezwzględnej liczby lub statusu limfocytów w odniesieniu do ekspresji PD-L1 w komórkach nowotworowych na początku badania. Ekspresja PD-L1 była mierzona za pomocą testu immunohistochemicznego, a przeciwciało, które różni się od zastosowanego w poprzednich badaniach, 5,11,27 oraz zmiany warunków testu i próbek biopsji, jak również heterogenność guza, mogły mieć wpływ na te wyniki . Jednak wskaźnik pozytywnego wyniku PD-L1 dla próbek nowotworu w tym badaniu (38%) jest podobny do wskaźników obserwowanych w poprzednich badaniach przerzutowego czerniaka (40 do 43%) 11,27 Dlatego nasze wyniki sugerują, że pacjenci mogą mieć odpowiedź niezależnie od statusu PD-L1 na początku badania lub bezwzględnej liczby limfocytów.
Spektrum działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów leczonych jednocześnie stosowanym schematem było jakościowo podobne do wcześniejszych doświadczeń z monoterapią niwolumabem lub ipilimumabem, chociaż częstość zdarzeń niepożądanych była większa u pacjentów leczonych terapią skojarzoną. Zaobserwowaliśmy zdarzenia niepożądane 3 lub 4 stopnia związane z leczeniem u 53% pacjentów leczonych schematem jednoczesnym, w porównaniu z wcześniejszymi odsetkami wynoszącymi 20% u pacjentów leczonych monoterapią ipilimumabem w dawce 3 mg na kilogram i 15% u pacjentów leczonych samym niwolumabem. 3,5 W grupach z sekwencyjnymi reżimami, 18% pacjentów miało zdarzenia niepożądane 3 lub 4 stopnia związane z leczeniem. Zdarzenia niepożądane w obu grupach schematów były możliwe do opanowania i zasadniczo można je było odwrócić za pomocą istniejących algorytmów leczenia.12
Łącznie wyniki te sugerują, że niwolumab i ipilimumab można podawać jednocześnie z możliwym do opanowania profilem bezpieczeństwa. Szybsze i głębsze kliniczne reakcje na nowotwory obserwowano u pacjentów leczonych terapią skojarzoną, w porównaniu z wcześniejszymi doświadczeniami z każdym z tych leków, chociaż potrzebne są badania porównawcze w celu potwierdzenia tej obserwacji. Odpowiedzi były trwałe, chociaż w niektórych kohortach konieczna jest dalsza obserwacja. Wpływ schematu skojarzonego na całkowity czas przeżycia pozostaje jeszcze określony. Wyniki obecnego badania potwierdzają randomizowane badanie III fazy w celu porównania skuteczności klinicznej samego niwolumabu, samego ipilimumabu i jednoczesnego stosowania niwolumabu i ipilimumabu u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.
[więcej w: badania w kierunku boreliozy, laryngolog po angielsku, ezofagoskopia ]

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku boreliozy ezofagoskopia laryngolog po angielsku