Nivolumab plus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku AD 4

Okres oceny toksyczności ograniczającej dawkę do celów zwiększenia dawki wynosił 9 tygodni. Zmodyfikowaną definicję toksyczności ograniczającej dawkę włączono do protokołu. Nie było możliwe zwiększenie dawki u konkretnego pacjenta, a pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane ograniczające dawkę, przerwali leczenie. W okresie oceny toksyczności ograniczającej dawkę można było zastąpić pacjentów, którzy wycofali się z badania z przyczyn innych niż związane z lekiem działania niepożądane. Protokół ten został zmieniony w celu umożliwienia ekspansji każdej kohorty z równoległym schematem w fazie zwiększania dawki maksymalnie 12 pacjentom, za zgodą Komitetu Doradczego ds. Wczesnego Rozwoju. Dwie kolejne sekwencje schematów (od 6 do 16 pacjentów) dodano później.
Ocena immunohistochemiczna dla PD-L1
Ekspresję jednego z ligandów PD-1, PD-L1, przed leczeniem mierzono za pomocą testów immunohistochemicznych w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie próbach nowotworowych z zastosowaniem monoklonalnego przeciwciała przeciw ludzkiemu przeciwciału PD-L1 (klon 28- 8) i zautomatyzowany test opracowany przez Dako. Swoistość przeciwciał oceniano za pomocą metody Western blotting wobec rekombinowanego białka PD-L1 i lizatów z linii komórkowych eksprymujących PD-L1 i nie-ekspresjonujących PD-L1. Przeprowadzono test immunohistochemiczny zi bez dodatku antygenu, który konkuruje z wiązaniem z przeciwciałem, z porównawczą oceną wzorców barwienia w prawidłowych tkankach ludzkich. Analityczna czułość, swoistość, powtarzalność, odtwarzalność i odporność testu immunohistochemicznego zostały przetestowane i spełniały wszystkie wcześniej określone kryteria akceptacji. Dwaj patolodzy, którzy nie byli świadomi wyniku klinicznego, niezależnie odczytywali i oceniali wyniki dla wszystkich próbek klinicznych. Próbkę zdefiniowano jako pozytywną pod względem PD-L1, jeśli co najmniej 5% komórek nowotworowych wykazywało wybarwianie błoną PD-L1 o dowolnej intensywności w sekcji zawierającej co najmniej 100 komórek, które można było ocenić.
Analiza statystyczna
Wszystkich 86 pacjentów, którzy otrzymali leczenie od 15 lutego 2013 r., Włączono do opisu wyjściowych cech i analiz bezpieczeństwa i bezwzględnej liczby limfocytów. Analiza wybarwienia PD-L1 obejmowała próbki nowotworów dostępne od 28 lutego 2013 r. Populacja skuteczności składała się z 82 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, którą można by ocenić, zdefiniowaną jako ci pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku, mieli mierzalną chorobę w punkcie wyjściowym, i miał jedną z następujących czynności: co najmniej jedną ocenę guza podczas leczenia, kliniczny postęp choroby lub śmierć przed pierwszą oceną guza podczas leczenia.
Zdarzenia niepożądane zakodowano za pomocą słownika medycznego dla działań regulacyjnych (MedDRA), wersja 15.1
[hasła pokrewne: badanie słuchu audiogram, dyslipidemia aterogenna, zniżki dla krwiodawców ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie słuchu audiogram dyslipidemia aterogenna zniżki dla krwiodawców