Nivolumab plus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku AD 5

Wybrane zdarzenia niepożądane o potencjalnych przyczynach immunologicznych oraz te, które wymagają częstszego monitorowania lub interwencji z supresją immunologiczną lub zastępowaniem hormonów zidentyfikowano przy użyciu wcześniej zdefiniowanej listy terminów MedDRA. Są one podobne do zdarzeń wcześniej opisanych jako niepożądane zdarzenia immunologiczne lub zdarzenia niepożądane o szczególnym znaczeniu.5 Najlepsze ogólne odpowiedzi uzyskano programowo z pomiarów nowotworu dostarczonych przez radiologa prowadzącego badania i badaczy zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami WHO lub kryteriami odpowiedzi immunologicznej.11 Całkowite i częściowe odpowiedzi zostały potwierdzone za pomocą co najmniej jednej kolejnej oceny guza. Wielkość redukcji docelowych zmian została oceniona radiologicznie. Odpowiedź została scharakteryzowana jako głęboka , jeśli zanotowano zmniejszenie o 80% lub więcej w stosunku do pomiarów podstawowych. Niepotwierdzone odpowiedzi na dzień tej analizy zostały również uwzględnione w oszacowaniu łącznej aktywności klinicznej.
Wyniki
Podstawowa charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka wszystkich leczonych pacjentów. Łącznie 86 pacjentów było leczonych od grudnia 2009 r. Do lutego 2013 r .; 53 pacjentów otrzymało jednoczesny reżim, a 33 otrzymało sekwencjonowany reżim. Wyjściową charakterystykę dwóch grup schematów przedstawiono w Tabeli 1.
Łącznie 38% pacjentów w grupie stosującej jednocześnie leczenie skojarzone i 100% pacjentów w grupie z sekwencjonowanym schematem wcześniej otrzymywało systemową terapię. U większości pacjentów wystąpiła choroba M1c (tj. Przerzuty do miejsc trzewnych innych niż skóra, tkanka podskórna, odległe węzły chłonne lub przerzuty płucne lub odległe do dowolnego miejsca w połączeniu z podwyższonym poziomem dehydrogenazy mleczanowej [LDH]) i ponad 30 % pacjentów miał podwyższony poziom LDH. Większość pacjentów (73%) zapisanych do grupy zsekwencjonowanej miało progresję zgodnie z oceną radiologiczną podczas wcześniejszego leczenia ipilimumabem.
Bezpieczeństwo
Spośród 53 pacjentów w grupie stosowanej w schemacie jednoczesnym, zdarzenia niepożądane o dowolnym stopniu złośliwości, niezależnie od tego, czy zostały przypisane do terapii, obserwowano u 98% pacjentów (tabela S1-A w dodatkowym dodatku). Działania niepożądane związane z leczeniem obserwowano u 93% pacjentów, przy czym najczęściej występującymi były wysypka (u 55% pacjentów), świąd (w 47%), zmęczenie (u 38%) i biegunka (u 34%) ( Tabela S1-B w Dodatku uzupełniającym). Zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub 4., niezależnie od przypisania, obserwowano u 72% pacjentów, a zdarzenia związane z leczeniem stopnia 3. lub 4. odnotowano w 53%, z najczęstszymi zdarzeniami są podwyższone poziomy lipazy (u 13% pacjentów ), aminotransferaza asparaginianowa (w 13%) i aminotransferaza alaninowa (w 11%)
[hasła pokrewne: program dystymia leczenieiczny, dystymia leczenie, kino muza myślenice ]

Powiązane tematy z artykułem: dystymia leczenie kino muza myślenice zniżki dla krwiodawców