Obnizenie górnej granicy sluchowej

Klasyczne poglądy na głuchotę percepcyjną (głuchotę typu ucha wewnętrznego) ustalone próbami stroikowymi, nie uległy prawie zmianom w związku z rozwojem nowoczesnej audiometrii. Obniżenie górnej granicy słuchowej, upośledzenie słyszenia tonów powyżej 1000-2000 Hz, znaczne upośledzenie przewodnictwa kostnego i dodatni wynik próby Rinnego stwierdzić się dają badaniem audiometrycznym w każdym przypadku zaburzenia percepcyjnego. Tutaj bardziej, niż w badaniu każdego innego typu głuchoty należy zwrócić uwagę na konieczność stosowania dla rozpoznania różnicowego możliwie jak największą liczbę prób słuchowych. Kabina zbudowana w podziemiu kliniki w pomieszczeniu zabezpieczonym akustycznie. Zbudowana na własnym fundamencie. Podwójne drzwi składające się z kilku warstw materiałów tłumiących są uszczelnione podwójnymi wkładkami gumowymi. Na rycinie widoczne od strony korytarza, podwójne drzwi prowadzące do pomieszczenia zewnętrznego i podwójne do kabiny właściwej . [więcej w: ziele brahmi, lekarz od uszu, przychodnia stomatologiczna warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz od uszu przychodnia stomatologiczna warszawa ziele brahmi