Pomiar utraty sluchu

Ocena straty słuchu lub określenie procentu pozostałego użytkowego słuchu, jakich od otiatrów żądają sądy, wojsko, towarzystwa ubezpieczeniowe itd. nie są łatwe z braku dostatecznego wyposażenia instytucji leczniczych w nowoczesną aparaturę. O bardzo ogólnikowym określeniu stanu słuchu (3 stopnie głuchoty) za pomocą szeptu już wspomniano. Większość lekarzy skazana jest na taki właśnie pomiar słuchu użytkowego. Pomiar utraty słuchu za pomocą prób artykulacyjnych wymaga precyzyjnej i niezawodnej aparatury, działającej bez zakłóceń i zniekształceń. Praktycznie nie osiągalna jest jeszcze taka aparatura, która pozwoliłaby bezpośrednio zmierzyć zdolność rozumienia mowy w codziennych warunkach życia. Skazani zatem jesteśmy w tej chwili jeszcze na pośrednie obliczanie odsetka straty słuchu, znając wyniki badania audiometrem dostarczającym tony czyste. Wiadomo, że badanie progów słuchowych tonami różnej wysokości dalekie jest od ideału badania słuchu użytkowego. [patrz też: dystymia leczenie, dystymia leczenieia estetyczna, dystymia leczenieia cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie słuchu audiogram dyslipidemia aterogenna dystymia leczenie