PRZEDMIOT PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ

PRZEDMIOT PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ. Istnieją trzy aspekty wychowania – lub inaczej – trzy ośrodki, które interesują psychologa wychowania: uczący się, proces uczenia się i sytuacja uczenia się. Używając wyrazu uczący się, mamy na myśli uczniów lub studentów, stanowiących indywidualnie i zbiorowo zespół klasowy, a więc osoby, dla których istnieje i jest realizowany program nauczania. Wiele z tego, co się dzieje w klasie lub jest zamierzone, a nie dzieje się, można wytłumaczyć biorąc pod uwagę historię rozwoju i swoistą strukturę zachowania się dzieci tworzących razem klasę. Psychologia wychowawcza może na przykład dopomóc nauczycielowi klasy piątej w lepszym rozumieniu dzieci w ogóle, dzieci w wieku około jedenastu-dwunastu lat oraz określonych dzieci z jego klasy. Psycholog jest również w stanie dopomóc nauczycielowi przez poinformowanie go o niektórych formach emocjonalnego zachowania się, które zazwyczaj występują przy wzajemnym odd ziaływaniu jednostek na siebie. Przez proces uczenia się rozumiemy to wszystko, co zachodzi, kiedy ludzie się uczą. Wszystkie dzieci uczą się. Czasami uczą się na skutek oddziaływania ich nauczycieli, czasami zaś uczą się wbrew nim. Czasami uczą się rzeczy, które wydają się nieistotne i niepotrzebne. Wiele z tego, czego się dzieci uczą, nie jest wynikiem nauczania, tzn. rozmyślnego nauczania w klasie, jak również wiele z tego, czego się uczą, nie wchodzi w zakres celów wytkniętych w programie. Psycholog interesuje się tym, co czyni jednostka ludzka, kiedy się uczy: dlaczego uczy się tego, czego chcą nauczyciele, jak również dlaczego jednostka uczy się tego, czego nauczyciele nie chcą, aby się uczyła. I chociaż wiele jeszcze w procesie uczenia się pozostaje psychologom do odkrycia, odkryli oni już pewne zależności oraz sformułowali pewne potencjalnie użyteczne hipotezy i pojęcia, Jedną z już odkrytych prawd jest to, że uczenie się, po dobnie jak inne zachowania się człowieka, jest procesem wyjątkowo skomplikowanym, co oznacza, że również i rozwiązywanie problemów wychowawczych prawdopodobnie nie, będzie proste. [hasła pokrewne: nfz rzeszów sanatoria kolejka, dystymia leczenie Warszawa, dystymia leczenie ]

Powiązane tematy z artykułem: befared dystymia leczenie nfz rzeszów sanatoria kolejka