ROZUMIENIE WYCHOWANIA

ROZUMIENIE WYCHOWANIA. Celem psychologii wychowawczej jest dopomóc nauczycielom i kandydatom na nauczycieli coraz lepiej rozumieć wychowanie i jego procesy. Mówiąc coraz lepiej rozumieć mamy na myśli – rozumieć szerzej, głębiej i z lepszym skutkiem. Każdy nauczyciel, nawet najbardziej naiwna początkująca wychowawczyni przedszkola, w jakiś sposób rozumie wychowanie. Studenci uczelni wyższych, studiujący pedagogikę, prawdopodobnie pojmują wychowanie lepiej niż większość ludzi, ponieważ przez dłuższy czas, może przez kilka lat, musieli zastanawiać się nad wychowaniem, zanim powzięli decyzję zostania nauczycielami. Co więcej, dzięki swoim programowym i poza programowym badaniom i studiom dopracowali się pewnych koncepcji i pojęć, składających się na wyobrażenie tego, czym jest wychowanie, na czym polega jego działanie i w jaki sposób ono przebiega. Tego rodzaju wyobrażenia czy poglądy, chociaż nieugruntowane, mogą być bardzo użyteczne, poni eważ dają to, co psychologowie nazywają układem odniesienia, przy pomocy, którego zapamiętuje się ważne stosunki. Z drugiej strony mogą one czasami okazać się szkodliwe, zwłaszcza, jeśli są przeszkodą w nauce, jak na przykład w wypadku, kiedy nie pozwalają studentom na takie zmiany swych poprzednich poglądów, aby były zgodne z nowymi faktami. W każdym razie z punktu widzenia psychologii wychowawczej większość laików oraz studentów rozumie wychowanie w sposób niepełny, ponieważ zazwyczaj, nie bierze pod uwagę czynników psychologicznych odgrywających ważną rolę w wychowaniu. A zatem specjalną zasługą psychologii wychowawczej jest wypełnianie pewnych luk w pojmowaniu wychowania przez studentów, jak również naprawianie niektórych powszechnie spotykanych błędnych pojęć. Jeśli psychologii wychowawczej powiedzie się wykonać to zadanie, pomoże studentowi widzieć wychowanie w zupełnie innym świetle: dostrzegać możliwości, stosunki i zagadnienia, których nigdy przedtem nie dostrzegał. Dzięki zdobyciu tego nowego spojrzenia stanie się prawdopodobnie lepszym nauczycielem niż bez studiów w zakresie psychologii wychowawczej. [hasła pokrewne: dyslipidemia aterogenna, ośrodek leczenia uzależnień nfz, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne ]

Powiązane tematy z artykułem: dyslipidemia aterogenna obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne ośrodek leczenia uzależnień nfz