Ale dlaczego otoczeni róznymi wzorami nasladujemy jedne, a odrzucamy drugie? Po pierwsze to wcale nie regula

Ale dlaczego otoczeni różnymi wzorami naśladujemy jedne, a odrzucamy drugie? Po pierwsze to wcale nie reguła. Przyswajamy sobie nawet sprzeczne wzory i tylko ujawniamy je zależnie od okoliczności, np. „nie umiemy” dbać b matkę, lecz świetnie umiemy dbać o dziewczynę, po drugie – naśladujemy najpewniej i najwierniej wtedy, gdy jeszcze nie mamy wyrobionych innych reakcji; dlatego wcześniej pojawiające się wzory (głównie rodziców) mają tak ogromne znaczenie. Znaczenie wzorów domowych jest tym bardziej doniosłe, że po trzecie częstość pojawiania się wzoru, stałe z nim obcowanie zwiększa prawdopodobieństwo naśladowania go, po czwarte – silniejszy od wpływu osób obojętnych jest wpływ osób lubianych – najwięcej uczymy się od tych, których najbardziej kochamy, a także od tych, których podziwiamy. Osobnik ośmieszony, lekceważony nie jest wzorem, natomiast jest nim człowiek ogólnie szanowany, cieszący się autorytetem albo zajmujący kierownicze sta nowisko (stąd dodatkowy obowiązek osób „na świeczniku” – obowiązek służenia za wzór). Dalej, prestiż wzoru – jest odpowiednio większy w zakresie tych potrzeb, które ewentualni naśladowcy najdotkliwiej odczuwają, np. jednostka robiąca szybką karierę będzie wzorem dla ludzi, u których dominuje potrzeba władzy. Milcząco zakłada się, że naśladowanie jest drogą do zdobycia tego, co zdobył wzór. Wreszcie prawdopodobieństwo naśladowania, wzrasta, gdy jest ono nagradzane, np. pochwałą, awansem, osiągnięciami. Oddziaływanie wzoru wzmacniają także inne skojarzenia – dużo łatwiej przyjmuje się wzór pojawiający się w przyjemnych lub pobudzających okolicznościach niż ten, który kojarzy się z nieprzyjemością lub nudą – dzieci szybciej zarażają się ambicjami towarzyszy dzikich zabaw niż ambicjami dobrych uczniów. [przypisy: gabinety stomatologiczne, stomatolog płock, implanty zębów ]

Taki szereg odpowiedzi wskazuje dosc wyraznie na silna, ale wzglednie zaspokojona potrzebe dobrego o sobie mniemania

Taki szereg odpowiedzi wskazuje dość wyraźnie na silną, ale względnie zaspokojoną potrzebę dobrego o sobie mniemania. Testy innego typu posługują się rysunkami lub opowiadaniami, które można różnie rozumieć. Zakłada się, iż badany będzie interpretować je po linii swoich największych (choćby nawet nieuświadomionych) napięć, że będzie niejako rzutować w fikcyjną sytuację swoje rzeczywiste problemy. Tak np. gdy obrazek przedstawia skomplikowaną scenę z płaczącym chłopcem, to może się udać, że odpowiedź na pytanie: „Dlaczego ten chłopiec płacze?” odsłoni ważną nie zaspokojoną potrzebę badanego: Inny rysunek może przedstawiać twarz o wieloznacznym wyrazie albo dużego mężczyznę zbliżającego się do chłopca, a badany ma ogólnie objaśnić obrazek lub odpowiedzieć na pytanie: „Co ten chłopczyk sobie myśli? Co się teraz stanie?” Żadna z opisanych metod nie daje pewnych wyników, jeśli jednak stosujemy i rozmowę, i obserwację, te sty, to diagnoza potrzeb badanego powinna być trafna. POTRZEBY A WYCHOWANIE Kształcenie prowadzi do tego zadowolenia, które jest najlepsze jakościowo i nieograniczone ilościowo. H. MANN nie jest przypadkiem) że w tej pracy często mówię o dzieciach. Kształtowanie się potrzeb i stylu ich zaspokajania odbywa się przede wszystkim w dzieciństwie. Z biegiem lat potrzeby tracą swoją względną plastyczność, coraz sztywniejszy staje się ich styl, coraz węższy zakres ich obiektów. Tymczasem większość rodziców poświęca prawie całą energię na zabiegi wokół zdrowia dzieci i czasem aż luksusowe ich zaopatrzenie. Tymczasem większość nauczycieli koncentruje się na wbijaniu wiedzy. [hasła pokrewne: gabinety stomatologiczne, dentysta Kraków, dentysta poznań ]