Mówiac jednak o oddzialywaniu czysto slownym znowu stwierdzimy, ze skuteczniejsze od zamierzonego jest niezamierzone

Mówiąc jednak o oddziaływaniu czysto słownym znowu stwierdzimy, że skuteczniejsze od zamierzonego jest niezamierzone. O przyszłym fałszywym stylu zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa przesądzi nie tyle bezpośrednio do dziecka adresowane pouczenie: „Nie mieszaj się do cudzych spraw, bo po co się narażać”, ile przypadkowo zasłyszana uwaga: „Byłem dla niego uprzejmy, on kiedyś będzie rządził całą fabryką”; mniejszy ślad zostawi najsłuszniejszy morał: „Przegrana lub wygrana to sprawa złego lub dobrego przygotowania”, a większy podsłuchana rozmowa: „Kowalskiemu nic nie zrobią, on więcej umie od innych”. Zamierzone pouczenie jest często tylko irytującą, abstrakcyjną sentencją, natomiast słowa, które nie pochodzą z moralizatorskiej intencji, lecz są operatywne w życiowych sytuacjach stanowią fascynujący dla dziecka obraz życia, przekonywający konkret Względna skuteczność słownego oddziaływania zamierzonego zależy od stosunku pouczanego do p ouczającego, od stosunku pouczeń do aktualnie odczuwanych potrzeb oraz od chwili i sytuacji. Na pewno próżne są warknięcia: „Bo ty myślisz tylko o sobie”, grochem o ścianę są bez końca przez gderliwych rodziców powtarzane słowa: „Człowiek nie żyje tylko dla siebie” i żadnego nie wywrą wpływu. przestrogi rzucane pod adresem chłopca wpatrzonego w telewizor. Natomiast ma szanse wykiełkować myśl zawarta w pytaniu skierowanym przez lubianego nauczyciela do siedzącego bezmyślnie nad książką, ucznia: „Czy nie szkoda ci czasu?” I ma szanse przynieść owoce pochwała. „Zawsze mam ład w szafach i szufladach – mówi – bo gdy jako dziewczynka zrobiłam mamie niespodziankę i sprzątnęłam kredens, mama długi czas wszystkim o tym opowiadała”. Jeśli zaś wierzyć w skuteczność oddziaływania jakiejkolwiek argumentacji etycznej, to chyba tylko w objaśnianie podstaw moralności utylitarnej. [więcej w: implanty zębów, stomatologia katowice, stomatolog olsztyn ]

Ale dlaczego otoczeni róznymi wzorami nasladujemy jedne, a odrzucamy drugie? Po pierwsze to wcale nie regula

Ale dlaczego otoczeni różnymi wzorami naśladujemy jedne, a odrzucamy drugie? Po pierwsze to wcale nie reguła. Przyswajamy sobie nawet sprzeczne wzory i tylko ujawniamy je zależnie od okoliczności, np. „nie umiemy” dbać b matkę, lecz świetnie umiemy dbać o dziewczynę, po drugie – naśladujemy najpewniej i najwierniej wtedy, gdy jeszcze nie mamy wyrobionych innych reakcji; dlatego wcześniej pojawiające się wzory (głównie rodziców) mają tak ogromne znaczenie. Znaczenie wzorów domowych jest tym bardziej doniosłe, że po trzecie częstość pojawiania się wzoru, stałe z nim obcowanie zwiększa prawdopodobieństwo naśladowania go, po czwarte – silniejszy od wpływu osób obojętnych jest wpływ osób lubianych – najwięcej uczymy się od tych, których najbardziej kochamy, a także od tych, których podziwiamy. Osobnik ośmieszony, lekceważony nie jest wzorem, natomiast jest nim człowiek ogólnie szanowany, cieszący się autorytetem albo zajmujący kierownicze sta nowisko (stąd dodatkowy obowiązek osób „na świeczniku” – obowiązek służenia za wzór). Dalej, prestiż wzoru – jest odpowiednio większy w zakresie tych potrzeb, które ewentualni naśladowcy najdotkliwiej odczuwają, np. jednostka robiąca szybką karierę będzie wzorem dla ludzi, u których dominuje potrzeba władzy. Milcząco zakłada się, że naśladowanie jest drogą do zdobycia tego, co zdobył wzór. Wreszcie prawdopodobieństwo naśladowania, wzrasta, gdy jest ono nagradzane, np. pochwałą, awansem, osiągnięciami. Oddziaływanie wzoru wzmacniają także inne skojarzenia – dużo łatwiej przyjmuje się wzór pojawiający się w przyjemnych lub pobudzających okolicznościach niż ten, który kojarzy się z nieprzyjemością lub nudą – dzieci szybciej zarażają się ambicjami towarzyszy dzikich zabaw niż ambicjami dobrych uczniów. [przypisy: gabinety stomatologiczne, stomatolog płock, implanty zębów ]