Przewlekly stan zapalny sciany przelyku

Jeśli sprawa zapalna drąży głębiej w ścianę przełyku, po wygojeniu może wytworzyć się zwężenie przełyku wskutek powstałej blizny; sprawa zapalna z przełyku może przejść na sąsiednie narządy, wywołując w ten sposób nieraz groźne powikłania. Przewlekły stan zapalny ściany przełyku występuje u alkoholików lub w przypadkach ze zwężeniami przełyku, w których zalegające pokarmy powodują stałe drażnienie błony śluzowej przełyku, wywołując tym samym przewlekły zapalny stan błony śluzowej. W ezofagoskopii widzimy wówczas błonę śluzową przekrwioną, rozpulchnioną i nie posiadającą połysku z rozszerzonymi naczyniami i złuszczeniami nabłonka. Oprócz dążenia do usunięcia przyczyny powodującej ten stan zapalny możemy stosować leczenie miejscowe w postaci pędzlowania błony śluzowej za pomocą słabego roztworu azotanu srebra lub siarczanu cynku. Gruźlica i kila przełyku występuje ogromnie rzadko. Read more „Przewlekly stan zapalny sciany przelyku”

Zlamanie w obrebie stawu skokowego powiklane zwichnieciem glówki kosci promieniowej

Zwichniecie główki kości promieniowej Zwichnięcie to łatwo przeoczyć, gdy się nie wykona zdjęć porównawczych obu stawów łokciowych. Przez równoczesne zastosowanie silnego wyciągu i nawrócenia przedramienia powodujemy nagłe wskoczenie główki na właściwe miejsce Dotyczy to zwichnięcia świeżego; zwichnięcie zastarzałe wymaga nastawienia krwawego. l) Złamanie w obrębie stawu skokowego powikłane zwichnięciem główki kości promieniowej. Zwichnięcie główki kości promieniowej spotykamy również łącznie ze złamaniem górnej trzeciej trzonu kości łokciowej lub ze złamaniem. śródstawowym kości łokciowej. Read more „Zlamanie w obrebie stawu skokowego powiklane zwichnieciem glówki kosci promieniowej”

Taki szereg odpowiedzi wskazuje dosc wyraznie na silna, ale wzglednie zaspokojona potrzebe dobrego o sobie mniemania

Taki szereg odpowiedzi wskazuje dość wyraźnie na silną, ale względnie zaspokojoną potrzebę dobrego o sobie mniemania. Testy innego typu posługują się rysunkami lub opowiadaniami, które można różnie rozumieć. Zakłada się, iż badany będzie interpretować je po linii swoich największych (choćby nawet nieuświadomionych) napięć, że będzie niejako rzutować w fikcyjną sytuację swoje rzeczywiste problemy. Tak np. gdy obrazek przedstawia skomplikowaną scenę z płaczącym chłopcem, to może się udać, że odpowiedź na pytanie: Dlaczego ten chłopiec płacze? odsłoni ważną nie zaspokojoną potrzebę badanego: Inny rysunek może przedstawiać twarz o wieloznacznym wyrazie albo dużego mężczyznę zbliżającego się do chłopca, a badany ma ogólnie objaśnić obrazek lub odpowiedzieć na pytanie: Co ten chłopczyk sobie myśli? Co się teraz stanie? Żadna z opisanych metod nie daje pewnych wyników, jeśli jednak stosujemy i rozmowę, i obserwację, te sty, to diagnoza potrzeb badanego powinna być trafna. Read more „Taki szereg odpowiedzi wskazuje dosc wyraznie na silna, ale wzglednie zaspokojona potrzebe dobrego o sobie mniemania”

Nic dziwnego! Zdrowie jest dobrem bezwzglednym i recepty nan sa dosc proste

Nic dziwnego! Zdrowie jest dobrem bezwzględnym i recepty nań są dość proste; oczywisty jest związek przyczynowy między otrzymywaniem zabawek i radością dziecka; uchwytna jest zależność życiowej kariery od wyników nauki. Sprawa potrzeb psychicznych jest subtelniejsza…. . . Ale przecież od bananów, samolocików z motorkiem i gramatyki bardziej są dziecku potrzebne: spokój, pogoda, rytm zajęć i miłość. Read more „Nic dziwnego! Zdrowie jest dobrem bezwzglednym i recepty nan sa dosc proste”

Kazde zaspokojenie w dziecinstwie i mlodosci wplywa na przyszle sposoby zaspokajania i na wybór przyszlych jego obiektów

Każde zaspokojenie w dzieciństwie i młodości wpływa na przyszłe sposoby zaspokajania i na wybór przyszłych jego obiektów. To nie zamierzone przyzwyczajenie przesądza zarówno o naszych ulubionych potrawach, jak i o sposobach zdobywania sympatii, zarówno o formach aktywnego odpoczynku, jak o związanych z przyjaźnią oczekiwaniach. Słusznie powiadają, że człowiek nie jest istotą instynktu, ale istotą nawyku. Dlaczego jeden młody mężczyzna chętnie w domu pomaga, a drugi potrafi czytać Kulisy nawet gdy matka na klęczkach szoruje podłogę? Dlaczego jeden z własnej inicjatywy bierze udział w pracach domowych, a drugiemu można mówić sto razy, by przynajmniej po sobie zmył naczynia – nic nie pomaga. W ten sposób ukształtowano młodego człowieka w dzieciństwie. Read more „Kazde zaspokojenie w dziecinstwie i mlodosci wplywa na przyszle sposoby zaspokajania i na wybór przyszlych jego obiektów”

PRZEDMIOT PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ

PRZEDMIOT PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ. Istnieją trzy aspekty wychowania – lub inaczej – trzy ośrodki, które interesują psychologa wychowania: uczący się, proces uczenia się i sytuacja uczenia się. Używając wyrazu uczący się, mamy na myśli uczniów lub studentów, stanowiących indywidualnie i zbiorowo zespół klasowy, a więc osoby, dla których istnieje i jest realizowany program nauczania. Wiele z tego, co się dzieje w klasie lub jest zamierzone, a nie dzieje się, można wytłumaczyć biorąc pod uwagę historię rozwoju i swoistą strukturę zachowania się dzieci tworzących razem klasę. Psychologia wychowawcza może na przykład dopomóc nauczycielowi klasy piątej w lepszym rozumieniu dzieci w ogóle, dzieci w wieku około jedenastu-dwunastu lat oraz określonych dzieci z jego klasy. Read more „PRZEDMIOT PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ”