Taki szereg odpowiedzi wskazuje dosc wyraznie na silna, ale wzglednie zaspokojona potrzebe dobrego o sobie mniemania

Taki szereg odpowiedzi wskazuje dość wyraźnie na silną, ale względnie zaspokojoną potrzebę dobrego o sobie mniemania. Testy innego typu posługują się rysunkami lub opowiadaniami, które można różnie rozumieć. Zakłada się, iż badany będzie interpretować je po linii swoich największych (choćby nawet nieuświadomionych) napięć, że będzie niejako rzutować w fikcyjną sytuację swoje rzeczywiste problemy. Tak np. gdy obrazek przedstawia skomplikowaną scenę z płaczącym chłopcem, to może się udać, że odpowiedź na pytanie: Dlaczego ten chłopiec płacze? odsłoni ważną nie zaspokojoną potrzebę badanego: Inny rysunek może przedstawiać twarz o wieloznacznym wyrazie albo dużego mężczyznę zbliżającego się do chłopca, a badany ma ogólnie objaśnić obrazek lub odpowiedzieć na pytanie: Co ten chłopczyk sobie myśli? Co się teraz stanie? Żadna z opisanych metod nie daje pewnych wyników, jeśli jednak stosujemy i rozmowę, i obserwację, te sty, to diagnoza potrzeb badanego powinna być trafna. POTRZEBY A WYCHOWANIE Kształcenie prowadzi do tego zadowolenia, które jest najlepsze jakościowo i nieograniczone ilościowo. H. MANN nie jest przypadkiem) że w tej pracy często mówię o dzieciach. Kształtowanie się potrzeb i stylu ich zaspokajania odbywa się przede wszystkim w dzieciństwie. Z biegiem lat potrzeby tracą swoją względną plastyczność, coraz sztywniejszy staje się ich styl, coraz węższy zakres ich obiektów. Tymczasem większość rodziców poświęca prawie całą energię na zabiegi wokół zdrowia dzieci i czasem aż luksusowe ich zaopatrzenie. Tymczasem większość nauczycieli koncentruje się na wbijaniu wiedzy. [hasła pokrewne: dysplazja włóknista kości, test nietolerancji pokarmowej, nfz rzeszów sanatoria kolejka ]

Powiązane tematy z artykułem: dysplazja włóknista kości nfz rzeszów sanatoria kolejka test nietolerancji pokarmowej