W takim przypadku nalezy mozliwie silnie, a jednak ostroznie odwiesc przedramie

Jeżeli, było jednocześnie zwichnięcie boczne znacznego stopnia, polecamy asystentowi, by ujął silnie ramię i ciągnąc przedramię przesuwamy je jednocześnie w kierunku przyśrodkowym, a wówczas przedramię wskakuje nagle do stawu. Ten prosty sposób może zawieść tylko wtedy, gdy oderwana wyniosłość nadkłykciowa przyśrodkowa ulegnie przemieszczeniu pomiędzy bloczek kości ramieniowej i wcięcie półksiężycowate kości łokciowej. W takim przypadku należy możliwie silnie, a jednak ostrożnie odwieść przedramię, aby odłamek mógł wyśliznąć się z o jamy stawowej i dopiero później próbować nastawienia za pomocą wyciągu; jeżeli i wtedy nie udaje się wyprowadzić z jamy stawu oderwanego odłamu, odsłaniamy okolicę wyniosłości cięciem podłużnym po stronie przyśrodkowej i odprowadzamy na miejsce właściwe odłam, nie stosując żadnych szczególnych sposobów przytwierdzenia go, gdyż uważamy to za niepotrzebne. [podobne: pokrzywa indyjska skutki uboczne, badanie słuchu audiogram, laryngolog po angielsku ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie słuchu audiogram laryngolog po angielsku pokrzywa indyjska skutki uboczne