ZLAMANIA I ZWICHNIECIA W OBREBIE STAWU LOKCIOWEGO

ZŁAMANIA I ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE STAWU ŁOKCIOWEGO Złamania kości tworzących staw łokciowy zdarzają się szczególnie często w wieku dziecięcym, a uszkodzenia -te mogą się przyczynić do powstania martwicy aseptycznej i zaburzeń wzrostu kości; często pozostaje również dość wybitne ograniczenie ruchomości stawu łokciowego i z tych względów należy w każdym przypadku dążyć do nastawienia ściśle anatomicznego. Znaczniejsze przesunięcie lub przemieszczenie obrotowe odłamów wymaga niezwłocznego nastawienia-krwawego, jeżeli próby nastawienia bezkrwawego nie prowadzą do celu. Niekiedy jesteśmy zmuszeni do usunięcia odłamu, np. w przypadku oderwania wyniosłości nadkłykciowej bocznej; należy wówczas obchodzić się z częściami miękkimi bardzo delikatnie, by nie pogorszyć i tak już złych warunków krążenia. [hasła pokrewne: stomatologia Kraków, stomatolog olsztyn, nefrolog ]